Den pædagogiske læreplan

Det pædagogiske grundlag og værdier  

I værdigrundlaget for både skolen og børnehaven har vi fokus på barnets hele sundhed – og dermed skaber vi en rød tråd i barnets liv i den ofte svære overgang fra børnehave til skole; fra stor til lille. Børn der trives mentalt og fysisk lærer bedst. Derfor prioriterer vi et demokratisk fællesskab med masser af plads, bevægelse og udeliv.   

Vestermose Natur- og Idrætsbørnehaves pædagogiske læreplan skal ses som en del af en helhed. Vores pædagogiske grundlag med en anerkendende tilgang til det enkelte barn og den enkelte familie er gennemgående. Vi har fokus på barnets ressourcer og kompetencer og tager afsæt i dem, når vi tilrettelægger den pædagogiske praksis, der skal være med til at stimulere barnet til at trives, lære og udvikle sig. 

Den pædagogiske læreplan i Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave lever op til de i dagtilbudsloven skrevne bestemmelser, herunder de seks læreplanstemaer (se nederst på denne side).

Læs hele den pædagogiske læreplan for 2019 her: Pædagogisk læreplan 2019 VNI børnehave  

Læringssyn  

Børn lærer og erfarer dagligt både i samspil med andre børn og voksne og når, de er alene. Denne læring sker gennem en aktiv handling med brug af krop og sanser. Legen er derfor en vigtig del af børnehavebarnets liv og med den nye styrkede læreplan 2019 arbejdes der med den fordybelse, legen giver børnene i deres fantasi og færden i børnehaven. Gennem legen får børnene nemlig mulighed for at afprøve deres erfaringer og viden – en viden som vi bygger ovenpå og udfordrer dem på i en tryg atmosfære.  

Børnemiljø 

Målet er at skabe et psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring via omsorg for- og fokus på det enkelte barn. 

Læreplanstemaer: 

Tema 1: Alsidig personlig udvikling 

Tema 2: Sociale kompetencer 

Tema 3: Sproglig udvikling 

Tema 4: Krop og bevægelse 

Tema 5: Naturen og naturfænomener 

Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier