Førskole

I april 2020 startede vi i samarbejde med Vestermose Natur- og Idrætsfriskole et nyt tiltag, hvor vi samler alle førskolegruppe-børnene i et dertil indrettet lokale på skolen.

Vores børnehave er fysisk placeret ved siden af skolen og derfor er brobygning ift. skolestart i 0.klasse på VNI en naturlig del af hverdagen.

Ved at samle førskolegruppen allerede i april imødekommer vi de børn, der kommer fra andre skoler og/eller kommuner. Børnene rustes på denne måde til at klare skolestarten på en god og blid måde sammen med de børn, de skal følges med i rigtig mange år.