Karakterer

På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole afslutter eleverne med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, som er en vigtig milepæl i deres skolegang. Afgangsprøven er en eksamen, der afholdes i slutningen af 9. klasse, og som vurderer elevernes faglige niveau i forskellige fagområder, herunder dansk, matematik, engelsk og naturfag.

I slutningen af 8. klasse afholdes ligeledes prøve i valgfaget madkundskab.

Vi på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole forbereder eleverne grundigt til afgangsprøven. Vores dygtige og erfarne lærere underviser eleverne i de forskellige fag og hjælper dem med at opnå det nødvendige faglige niveau. Vi tilbyder også ekstra støtte og hjælp til elever, der har brug for det, så alle elever kan føle sig trygge og klædt på til prøven.

Se karakterer og andre nøgletal for skolens udvikling over tid på uddannelsesstatistik.dk