Fripladstilskud

Hvert år afsættes der på Finansloven midler til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Disse midler forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler. Alle detaljer vedr. administrationsgrundlaget samt indtægtsgrænser kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk. 

Bemærk: De afsatte midler på Finansloven fordeles mellem alle landets frie skoler. De seneste år har denne pulje dækket ca. 30 % af det samlede behov. Det betyder i praksis, at fripladstilskuddet for en elev med 100% fripladsbehov maksimalt kan dække 30% af forældrebetalingen. 

Ansøgning: Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet, der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre. Tildeling af fripladstilskud til skolepenge og SFO afhænger af ens indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Ansøgningsfristen er medio september i det skoleår, der søges støtte til.