Optagelsesprocedure

For optagelse af børn, der ikke i forvejen har tilknytning til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole og/eller i børnehaven rettes henvendelse til skolen på tlf. 29 34 34 32 eller via mail til kontor@vestermosefriskole.dk. 

Forældre til børnehavebørn og skolebørn til kommende 0. klasse skal udfylde den digitale indskrivningsblanket.

Husk at barnet altid skal skrives op kommunalt også, da tilskuddet ellers frafalder. Vi må ikke tilbyde dit barn en plads, før I har afvist det kommunale tilbud.

Forældre til skolebørn fra 1. klasse og op bedes aftale tid til et besøg og en samtale med skolens leder. Herefter arrangeres evt. en prøveuge for at sikre, at vi er det bedste match til dit barn. 

Ønsker du efterfølgende at dit barn skal gå på vores skole, udfylder du den digitale indskrivningsblanket.

Samtidig med optagelse af dit barn bliver du/I indmeldt i Skolekredsen. Dermed opnås stemmeret på vores årlige generalforsamling. Ligeledes træder samme rettigheder og forpligtelser for dig/jer i kraft, som gælder for skolens øvrige forældre.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, om der er plads til dit barn på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole eller i vores børnehave.