Priser

Børnehaven (fra 3 år): 1.694 kr./pr. mdr. 

Mad og frugtordning: 50 kr.

Hvert år reguleres børnehavens priser pr. januar med 3%. 

Skolepengene afhænger af antallet af børn i skolen:

1. barn 1.275 kr./pr. mdr.
2. barn 892 kr./pr. mdr.
3. barn og følgende 638 kr./pr. mdr.

Lejrskoletillæg 50 kr. pr. mdr./pr. barn hele skolegangen. Lejrskoletillægget gives ikke retur ved skoleskift.

Venteliste gebyr 150 kr. Opkræves ved opskrivning og en gang årligt i september. 

Optagelsesgebyr 1.200 kr. Engangsbeløb opkræves med første opkrævning. 

Forældrekreds 100 kr. pr forældre. Opkræves i september og ved indmeldelse. 

Bemærk: Der ydes rabat til søskende eller bonussøskende, som bor i samme husstand. Det er en forudsætning for rabatten, at børnene går på skolen samtidig. 

Hvert år reguleres skolens priser pr. august med 3%. 

SFO’en er inddelt i 3 moduler: 

A. Morgenmodul (06.30  08.15): 388,-kr./mdr. 

B. Eftermiddagsmodul (12.00  17.00, fredag 12.00 – 16.00): 765,-kr./mdr. 

C. Heldagsmodul (06.30-17, fredag 12.00 – 16.00)1.154,-kr./mdr. 

BemærkDer betales for 11 mdr. i SFO, således at juli måned er betalingsfri. Den betalingsfri måned dækker over de 4 ferieuger; uge 42, 7 samt 27+28. Har man behov for pasning i disse uger, tilmeldes og betales særskilt herfor. Der er mulighed for pasning i SFO’ens fulde åbningstid. Prisen for ferieugerne er 350 kr./uge.  

Tilmelding til feriepasning sker i henholdsvis september, januar og marts og betaling opkræves måneden efter tilmelding. 

Hvert år reguleres SFO’ens priser pr. august med 3%.  

Betaling foregår en måned forud i alle årets 12 måneder.

Pengene skal være skolen i hænde senest 1. bankdag i måneden (betaling opkræves via PBS).

Reg.nr. 8401 Kontonr.0005470846