Børnehavens og SFO’ens lukkedage i 2022-23: 

Juleferie: 21. december – 2. januar 2023 
Påskeferie: 3.-10. april 2023
Kristi Himmelfart: 18. + 19. maj 2023
Grundlovsdag: 5. juni 2023
Sommerferie: uge 28 og 29 2023
samt alm. helligdage. 

SFOen har altid lukket i de sidste to hele uger af juli måned.

Ind-og udmeldelsesfrister

Indmeldelse kan foregå med 1 dags varsel, dog med fuld betaling for løbene måned.

Udmeldelse skal foregå skriftligt til skolens kontor med min. 1 måneds varsel fra d. 1. i måneden.

For at vi kan give børnene en god oplevelse i børnehave såvel som skole og SFO, har man som forælder visse forpligtelser:

Samarbejde

Både i børnehaven og i skolen afholdes forældremøder. På møderne informeres om – og diskuteres vigtige ting, der rør sig i børnegrupperne. Der ud over er forældremøderne med til at skabe et socialt sammenhold både blandt forældre og børn. Derfor forventer vi også, at alle børn er repræsenteret på disse møder samt til skole/hjem-samtalerne omkring det enkelte barn.

Arrangementer 

Hvert år afholder vi traditionen tro forskellige sociale arrangementer, herunder Dragefestival, skolefest, juletræsfest, VNI festival og sommerfest. Disse arrangementer er ligeledes vigtige for sammenholdet og børnenes generelle trivsel. Vi stiller ikke noget krav om deltagelse heri. Dog håber vi, at man som forælder bakker op om skolens sociale arrangementer i det omfang, det er muligt.

Arbejdsdage

Arbejdsdagene er med til at sikre, at skolen, SFO’en og børnehaven vedligeholdes, så børnene får de bedst tænkelige fysiske rammer. Der ud over skaber det et rigtig godt sammenhold på kryds og tværs og vi hygger os med det.

Børnene er naturligvis med til arbejdsdagene, hvilket dels gør, at de oplever Vestermose som én stor familie – delt at de passer endnu bedre på vores ting.

Arbejdsopgaverne varierer over alt fra rengøring, mindre male-projekter og havearbejde til småreparationer. Desuden er der et hold, der står for forplejningen. Vi stiller krav om, at man som forælder deltager i 1 af de 2 arbejdsdage, der afholdes hvert år. På arbejdsdagene deltager ligeledes personale og bestyrelsesmedlemmer.