BØRNEHAVENS PERSONALE:

Leder

Heidi Winther

Mail: bhleder@vestermosefriskole.dk

Pædagog

Brian Jensen

Pædagogmedhjælper

Karina Plesner Löffgren

Pædagogmedhjælper

Line Juhl Larsen

Pædagogisk medarbejder

Malene Søborg