Klassestørrelse

På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole har vi en klassekvotient på max 20 elever. Vi tilstræber at klasserne får en nogenlunde ligelig kønsfordeling, men den endelige optagelse af nye elever samt inddeling af klasser foretages altid på baggrund af en vurdering af den aktuelle situation i en klasse. Der ses således både på det læringsmæssige, pædagogiske og sociale samspil i den enkelte klasse.