Læringssyn

Det er dokumenteret, at der er en tæt sammenhæng mellem elevernes læring og bevægelse samt dét at lære udenfor klasselokalet. Vi vægter at skabe et højt fagligt niveau via fysisk aktivitet og læring samt udeskole konceptet. Det betyder også, at den praktisk musiske læring hos os integreres i den ramme, der hedder natur og idræt. Læs evt. mere klik her