Skoleleder

Søren Fossdal Hesselberg

Underviser i biologi.

Mail: sfh@vestermosefriskole.dk

Tlf: 24 90 88 99

Viceskoleleder

Anne Kathrine Skyum Larsen

Underviser i fysik/kemi.

Mail: ksl@vestermosefriskole.dk

Børnehaveklasseleder

Trine Christiansen 

Mail: trine@vestermosefriskole.dk

Lærer

Anne Christiansen

Underviser i dansk. Indskoling og mellemtrin.

Lærer

Bent Hyltoft 

Underviser i matematik, idræt og core samt natur i praksis.

Lærer

David Borup Rasmussen

Underviser i dansk, engelsk og idræt. Mellemtrin og udskoling.

Lærer

Dennis Hardt

Underviser i matematik, tysk samt idræt og core. Primært udskoling.

Lærer

Ditte Thorup-Erichsen

Underviser i dansk, fortælling, livsoplysning, historie, samfundsgag samt natur i praksis. Primært mellemtrin og udskoling.

Lærer

Else Wie Vind-Andersen

Underviser i naturfag, matematik og natur i praksis, madkundskab samt idræt.

Lærer

Emilie Møller Sørensen

Underviser i dansk, engelsk, fortælling samt idræt og core. Mellemtrin og udskoling.

Lærer

Line Sørensen

Underviser i dansk, engelsk, kulturfag og fortælling. Mellemtrin og udskoling.

Lærer

Maria Grønbech Willumsen

Underviser i dansk, idræt, engelsk, yoga og idræt. Primært indskoling og mellemtrin.

Lærer

Mette Sækmose Lykkegaard

Underviser i dansk.

Lærer

Rikke Siggaard Bengtsen

Underviser i dansk, idræt og yoga samt madkundskab

Lærer

Thomas Damgaard

Underviser i matematik, fortælling og natur i praksis. Indskoling og mellemtrin.

Lærer

Trine Alkær Holm

Underviser i matematik, idræt og core.

Vikarer på skolen

Mathilde Jespersen
Maya Andersen
Johanne Lind Andersen