Handleplan for opfyldelse af sociale klausuler

Vestermose Natur- og Idrætsfriskoles handlingsplan for opfyldelse af sociale klausuler på offentlige tilskudsområder

Sociale klausuler – baggrund

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.

Handlingsplanens mål

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole skal arbejde for, at antallet af ansatte på særlige vilkår opfylder Undervisningsministeriets henstilling om, at antallet skal svare til 3,5 pct. af Friskolens årsværk. Jf. §2, stk 1.

Handlingsplan

  • Skolen vil bestræbe sig på at tilbyde stillinger på særlige vilkår som flexjob, skånejob med løntilskud, revalidering, servicejob, jobtræning for dagpengemodtagere, individuel jobtræning, jobtræning for kontanthjælpsmodtagere og individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere samt delvis uarbejdsdygtige.
  • Som udgangspunkt vil skolen tilbyde nævnte jobmuligheder for de af skolens ansatte, som kan have behov herfor, men vil om muligt også ansætte medarbejdere udefra, som kan have behov for en af de nævnte stillingsmuligheder.
  • Når en ansøger ansættes i en sådan stilling, aftaler ledelsen med kollegaer, hvordan den nye kollega mest hensigtsmæssigt indføres i sin nye stilling og kompetenceudvikles til at bestride den. Indføringen og kompetenceudviklingen følges herefter med løbende samtaler det første halve år.
  • I forbindelse med forringelse af erhvervsevnen hos allerede ansatte, skal det vurderes, hvorvidt den ansatte kan fastholdes i ansættelsen under særlige vilkår.

Udarbejdet marts 2013