Værdigrundlag

Baggrund for Vestermose Natur- og Idrætsfriskoles værdigrundlag

På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole har vi et naturvidenskabeligt grundsyn på verden. Vi anerkender mennesket som et biologisk og socialt væsen, hvilket bl.a. indebærer, at vi har en praktisk tilgang til læring samt et stort fokus på fællesskaber.

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole anser grundlæggende læring, det enkelte individ og fællesskabet som gensidigt afhængige af hinanden. Derfor er ansvarlighed for sig selv, egen læring og fællesskabet et vigtigt bindeled i Vestermose Natur- og Idrætsfriskoles værdigrundlag.  

Formål 

Vores mål er at udvikle eleverne til hele og sunde mennesker, som er i stand til at anvende deres tillærte viden og kompetencer i det samfund, som de skal være en del af efter skolegangen. Dette værdisæt kaldet ‘Den hele sundhed’ indebærer såvel de fagfaglige kompetencer som den forståelse, eleverne får om sig selv, andre og om det at være en del af både mindre og større fællesskaber i samfundet. Herunder forståelse for de demokratiske processer samt medansvarlighed for bl.a. miljøet.  

‘Den hele sundhed’ – Nøglebegreber 

Vores værdisæt omkring ‘Den hele sundhed’ betyder, at vi i dagligdagen vægter følgende nøglebegreber: 

  • Trivsel og tryghed i familiære rammer – bl.a. klassekvotient på maks. 20 elever. 
  • Udeliv – herunder vores fag Natur og Praksis samt projektet Grønt Flag Grøn Skole m.m. 
  • Bevægelse – bl.a. undervisning i yoga i indskolingen samt core for de større elever. 

Læs hele værdigrundlaget her