Mobilpolitik

Mobiltelefoner i skole, SFO og frikvarterer

 • Mobiltelefon må medbringes på alle klassetrin; men altid på eget ansvar.
 • Den skal forblive slukket/uden lyd og vibration i undervisningstid, frikvarterer og SFO-tid.
 • Mobiler placeres i de enkelte klassers mobilkasser til aflåsning ved første time, til senere udlevering når eleven skal hjem.
 • De elever der allerede møder ind i morgen-SFO afleverer deres mobil i SFO’s mobilkasse.
 • De elever der skal i eftermiddags-SFO må læse og besvare Sms’er i 5 min når de går fra skole til SFO.
 • I den enkelte klasse kan det besluttes, at der må læses/besvares sms’er i de første 5 minutter af spisefrikvarteret, mens lærer er til stede i klassen. Dernæst placeres mobilen igen i mobilkasse.
 • Mobilkassen skal låses inde i klasselokale eller i skab på kontoret til samme formål, hvis den ikke er i personalets varetægt.

Mobiler ved øvrige skole- og klassearrangementer

 • Ved arrangementer i skoleregi ud over alm. skoletid: f.eks. klasserådsarrangementer, julefest mv. vil skolen og
  bestyrelsen helt frabede sig, at eleverne medbringer mobiltelefoner, IPads mv., medmindre andet er aftalt.
 • Medbringes de alligevel bedes de blive placeret i forældrenes/ lærerenes/ klasserådsrepræsentanternes
  varetægt indtil arrangementet er slut. Mobiltelefoner er altid medbragt på eget/hjemmets ansvar.

Mobilen i undervisningen

 • I undervisningsøjemed, kan de medbragte mobiler tages frem fra mobilkassen og anvendes, under opsyn, hvis
  læreren finder behov for dette.
 • Ved undervisningsforløb, hvor man på forhånd ved, at mobil mv. vil være et godt arbejdsredskab, vil læreren
  altid bestræbe sig på at oplyse hjemmet om dette på forhånd, via Intra.
  Kontakt til skole/SFO/elev/hjem i løbet af skoledagen:
 • Såfremt en elev har brug for at ringe i løbet af skoletiden eller SFO-tiden, kan man få lov at ringe fra skolens
  telefon eller, efter forudgående tilladelse, få lov at ringe fra sin egen mobil, under opsyn.
 • Skole og SFO har ansvar for eleven i skole/SFO-tiden og vil, såfremt det er nødvendigt i løbet af skoledagen,
  kontakte hjemmet.
 • Forældre kan i skole- såvel som SFO-tid henvende sig via skolens telefon eller SFO’s telefon. Der kan også
  sendes Sms’er med praktiske beskeder til SFO. Disse læses, og besvares evt., når der er tid
  Når reglerne ikke overholdes:
 • Hvis eleven bryder reglerne vedr. mobiltelefoni, inddrages mobiltelefonen og kan, alt efter overtrædelsens
  karakter, enten udleveres når eleven skal hjem, eller hentes på kontoret af eleven ifølge med en forælder.
 • Ved gentagen misbrug får eleven 1 uges mobilkarantæne på skolen.
  Retningslinjer for undervisning på VNI med brug af computere, IPads mv.
 • Skolens strategi er, at indkøbe ”klassesæt” af bærbare computere til en klasse, så disse kan reserveres af
  underviserne som ”klassesæt” til timerne. Dette så snart det økonomisk kan lade sig gøre.
 • Skolen udleverer IKKE IPads, computere mv. til hjemmebrug.
 • Ved undervisningsforløb, hvor eleverne skal anvende IT-teknologiske enheder, må man i klassen gerne
  beslutte, at eleverne kan få lov at medbringe deres egen computer, IPad mv, såfremt nogle ønsker dette.
 • Der gælder samme regler for anvendelse af disse i skole og SFO-tid, som for mobiltelefoner.
 • Disse må udelukkende bruges som undervisningsværktøjer i skolen.
 • Læreren vil altid bestræbe sig på at oplyse hjemmet om de forløb, hvor man gerne må medbringe og anvende
  egne IT-enheder som undervisningsværktøj.