SFO

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole tilbyder en skolefritidsordning, der er positiv og givende for børns udvikling, trivsel og læring.  

SFO’ens personale arbejder ud fra de relations-baserede pædagogiske principper, hvilket i praksis betyder, at man har en fast pædagog/medhjælper tilknyttet i 0.-2. klasse. Dette skaber større tryghed, nærvær og forudsigelighed for børnene -og derigennem større grobund for god trivsel og udvikling.  

Overordnet set har vi en rød tråd til friskolens værdier og pædagogik. Det betyder, at vi prioriterer børnenes sociale og personlige kompetencer sammen med udeliv og bevægelse. Ligeledes skaber vi i SFO’en rum til kreative, æstetiske og musiske processer.  

Det er vigtigt for os at give børnene en fritid i SFO’en, der både er indholdsrig og samtidig emmer af hjemlighed. Tryghed og trivsel er i højsædet. 

I skoleåret 2019/2020 har vi ca. 75 børn fordelt på 0.-6. årgang.  

VNI’s SFO er en ude-SFO. 

Trine Alkær Holm
Uddannet pædagog

Kirstine Dahl
Uddannet pædagog

Lizette Lomholt Nyby
Uddannet pædagog

Hej og Farvel

Det er meget vigtigt at man siger hej og farvel!

Dette har to primære funktioner:

  1. viden om hvem man reelt har i SFO’en (registrering)
  2. vi sikrer at se hvert enkelt barn i øjnene, så vi hurtigt kan aflæse, hvis der er sket noget i løbet af skoletiden, der kan have indflydelse på barnets SFO-tid

Vi vil gerne hjælpe børnene med at huske f.eks. bustider, legeaftaler mm. Dette kræver dog at vi får besked fra forældrene.

Hvis der er faste aftaler ifht. bustider, kan dette skrives ind på deres oplysningssedler

HUSK AT GIVE BESKED HVIS DER ER ÆNDRINGER!!!

MorgenSFO

VNI’s SFO har morgenSFO fra kl. 6.30-8.20, hvorefter børnene bliver sendt i skole til morgensang. Vi prioriterer en hyggelig morgenstemning, hvor ro og stille aktiviteter er i højsædet. Derudover er der mulighed for at nyde sin morgenmad. SFO’en tilbyder økologisk havregryn og hjemmelavede boller.

Eftermiddagsfrugt

Vi har ikke frugtordning, børnene medbringer selv frugt og spiser frugt efter behov.  I SFO´en vi er opmærksomme på og opfordrer børnene til at få spist deres frugt mellem kl. 14-15. Dette giver mulighed for ikke at skulle afbryde god leg for at samles.

Aktivitetsplan/NYHEDSBREV

SFO’ens aktivitetstilbud er en fast del af månedens nyhedsbrev, hvilket bliver sendt pr. mail til alle forældre, samt bliver sat op på SFO’ens yderdør.

Vi forsøger at holde aktivitetsplanen; dog kan der ske ændringer eller spontane aktiviteter.

Børnene er med til at bestemme

Vi vil forsøge at lade børnene komme til orde og derigennem få medindflydelse på aktiviteterne og SFO’ens hverdag.

Til disse børnemøder kan der også diskuteres forskellige emner/temaer, hvor børnene kan være med til at få deres tanker, følelser og oplevelser frem.

Børnemøderne vil ca. forekomme hver anden måned.

Bål-dage

Vi vil så vidt muligt have bål-dage mindst en gang om måneden. Dette kan dog være svingende ift. vejret. Så vidt muligt vil bål-dagene samtidig betyde, at vi denne dag laver “eftermiddagsfrugt” på bålet.

Skiftetøj og garderober

Da vi er en natur- og idrætsfriskoles SFO og vores aktiviteter afspejler skolens værdier, så vil vi kunne lave aktiviteter udendørs i al slagt vejr.

Derfor SKAL der altid være skiftetøj, regntøj og gummistøvler til dit barn i garderoben.

I de våde perioder er det en fordel med indesko, da indearealer er skofrit område.

Vi beder alle forældre at holde garderoben opdatereret og huske på, at hvis garderoben skal holdes ren, så skal den tømmes om fredagen.

Medbragt legetøj / mobiltelefoner

Al medbragt legetøj er på eget ansvar, dog henholder vi os til skolens regler ift. mobilpolitikken.

Hvis der opstår situationer må børnene gerne låne SFO’ens telefon; dog kun sammen med en voksen

Fødselsdage:

Vi har valgt at holde månedsfødselsdag, hvilket vil sige, at vi holder en stor fødselsdag EN gang om måneden, hvor vi fejrer alle månedens børn. De vil blive samlet en gang om måneden før, hvor de er med til at bestemme hvad der skal ske denne dag, samt hvilken kage de ønsker. Fødselsdagsmødet vil stå i det månedlige nyhedsbrev, samt hvilken dag vi afholder selve fødselsdagen.