Elevplaner – Vestermose Natur- og Idrætsfriskole

Elevplaner på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole skal være dynamiske og vil derfor løbende blive opdateret igennem skoleåret.

Til hvert fag skrives om elevens faglige status, potentialer, udviklingsplan, mål (herunder de standardiseret testresultater), samt hvilken faglærer der har eleven. Det samme gør sig gældende for elevens sociale og personlige egenskaber, som lærerne omkring klassen formulerer i fællesskab.

Hver ny beskrivelse i elevplanen indledes med dato, således at elevens udvikling bliver tydeliggjort.

Elevplaner giver forældrene mulighed for at give et skriftligt feedback, således at der dannes et mere helt billede af eleven.

Til sidst i elevplanen noteres, hvornår skole- hjemsamtalerne er afholdt, samt hvad der fremadrettet sammen med forældre og elev bliver aftalt af udviklingsmål m.m..