Forventninger til eleverne

På Vestermose Natur og Idrætsfriskole samt SFO vil vi gerne give dig en rigtig god skolegang med spændende undervisning og en fritid med gode oplevelser og venner. For at nå det mål kræves der en indsats af alle.

For at vi kan nå målet og samtidig sikre, at alle trives godt, har vi forventninger til at du:

– Har lyst til at modtage undervisning og til at lave lektier
– Er deltagende og engageret i undervisning, skoleliv og fællesskab
– Har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne
– Respekterer skolens grundlæggende værdier
– Har respekt for andre mennesker
– Er undervisningsparat, dvs. møder veludhvilet, velforberedt – med morgenmad i maven og madpakke i tasken
– Passer på bygninger, inventar og bøger
– Er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, fx gør eleverne selv rent i klasserne
– Har respekt for hinandens ting