Forventninger til elever

På Vestermose Natur og Idrætsfriskole samt SFO vil vi gerne give dig en rigtig god skolegang med spændende undervisning og en fritid med gode oplevelser og venner. Det kræver en indsats af alle.

For at vi kan sikre det og samtidig sørge for, at alle trives godt, forventer vi, at du:

  • Møder undervisningsparat; veludhvilet og velforberedt – med morgenmad i maven og madpakke, penalhus og de rigtige bøger i tasken samt har orden i lektierne.
  • Fra 6. klasse og op medbringer din egen PC.
  • Er deltagende og engageret i undervisning, skoleliv og fællesskab.
  • Udviser respekt for andre mennesker og har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne.
  • Respekterer skolens grundlæggende værdier.
  • Passer på bygninger, inventar og bøger – og generelt respekterer andres ting.
  • Er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, f.eks. rengøring i klasserne.