Vestermose Natur- og Idrætsfriskole, SFO og børnehave

Vi arbejder for at udvikle vores elever til hele og sunde mennesker. Tryghed, trivsel, bevægelse og udeliv er i fokus.

Ligeledes er medansvarlighed for sig selv og for fællesskabet, herunder bl.a. miljøet et vigtigt bindeled i vores værdigrundlag. Dette gælder både i børnehaven, SFO’en og i skolen. Vi er ude i al slags vejr og bruger den omkringliggende natur i læringsøjemed f.eks. i faget Natur i Praksis.

At vi har et loft på 47 børn i børnehaven og en klassekvotient på 20 elever i skolen, gør, at vi fungerer som én stor familie. Her kender alle hinanden og dét skaber tryghed for både børn, forældre og personale.

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole er som én af de første grundskoler i landet certificeret 2030-skole og vi har gennem mange år arbejdet med Friluftsrådets Grøn Skole.

Både børnehaven og SFO’en er DGI idrætscertificerede.

Du kan læse om vores optagelsesprocedure lige her: https://vestermosefriskole.dk/ny-elev/optagelsesprocedure/

Log på skole intra

BØRNEHAVE

Børn der trives mentalt og fysisk lærer bedst. Derfor prioriterer vi et demokratisk fællesskab med masser af plads, bevægelse og udeliv.

SKOLE

Planlægning af undervisning i de enkelte fag, tager udgangspunkt i Fælles Mål, der udarbejdes af Undervisningsministeriet.

SFO

Overordnet set har vores SFO en rød tråd til friskolens værdier og pædagogik. I fritiden prioriterer vi børnenes sociale og personlige kompetencer sammen med udeliv og bevægelse.

BØRNEHAVE

Børn der trives mentalt og fysisk lærer bedst. Derfor prioriterer vi et demokratisk fællesskab med masser af plads, bevægelse og udeliv.

SKOLE

Planlægning af undervisning i de enkelte fag, tager udgangspunkt i Fælles Mål, der udarbejdes af Undervisningsministeriet.

SFO

Overordnet set har vores SFO en rød tråd til friskolens værdier og pædagogik. I fritiden prioriterer vi børnenes sociale og personlige kompetencer sammen med udeliv og bevægelse.

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole

Vi arbejder for at udvikle vores elever til hele og sunde mennesker. Tryghed, trivsel, bevægelse og udeliv er i fokus.

Ligeledes er medansvarlighed for sig selv og for fællesskabet, herunder bl.a. miljøet et vigtigt bindeled i vores værdigrundlag. Dette gælder både i børnehaven, SFO’en og i skolen. Vi er ude i al slags vejr og bruger den omkringliggende natur i læringsøjemed f.eks. i faget Natur i Praksis.

At vi har et loft på 42 elever i børnehaven og en klassekvotient på 20 elever i skolen, gør, at vi fungerer som én stor familie. Her kender alle hinanden og dét skaber tryghed for både børn, forældre og personale.

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole er som en af de første grundskoler certificeret 2030-skole, ligesom vi i mange år har arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole. Både Børnehaven og SFO’en er DGI idrætscertificerede.