Moduler og priser

I SFO tilbydes der aktiviteter før og efter skoletid. For at sikre bedst mulig fleksibilitet for forældre og elever er dagen inddelt i forskellige moduler, således at man kan sammensætte disse efter behov.

Der betales fra nu kun for 11mdr. i SFO, således at juli måned er betalingsfri. Den betalingsfri måned vil dække over de 4 ferieuger der ligger i uge 42, 7 samt 27+28. Disse uger vil fremadrettet være betalingsuger, særskilt, med en pris på 350 kr. pr. uge, som kan tilkøbes særskilt,hvis man har behov for pasning, for hver enkelt uge. Hvis man tilmelder sig ferieugerne, vil der være mulighed for pasning i SFO’ens fulde åbningstid. Man kan kun tilmeldes feriepasningen hvis eleven har get i SFO minimum en mned inden, dvs. er der behov for pasning i uge 42, skal eleven have vret tilmeldt SFO fra 1/9. Der er som sdvanlig lbende mdr + 1 ved opsigelse.

Der bliver indsamlet tilmeldinger til feriepasning i løbet af henholdsvis september, januar og marts, og maj. Betaling for ugerne overfres til vores konto 3511 11054498 ved tilmelding.

I 2018/2019 er er der følgende lukkedage i SFO:

Juleferie: 24.+ 27. + 28. +31. december 2018 + 1. og 2. januar 2019
Påskeferie: 15.-17. april 2019
Kristi Himmelfart: 30. +31.maj 2019
Grundlovsdag: 5. juni 2019
Sommerferie: uge 29 og 30 2019
samt alm. helligdage.

Modulerne er fordelt således 2017/2018:

A. Morgenmodul

(06.30 – 08.15)

B. Eftermiddagsmodul

(12.00 – 17.00, fredag lukker SFO kl. 16.00)

C. Heldagsmodul

(06.30 – 17.00, fredag lukker SFO kl. 16.00)


SFO Priser skoleåret 2018/2019
A: 355 kr./pr. mdr.
B: 700 kr./pr. mdr.
C: 1055 kr./pr. mdr.

Hvert år reguleres skolens priser pr. august med 3%

Betaling af SFO foregår en måned forud i 11 måneder, juli måned er betalinsfri. Pengene skal være skolen i hænde senest 1. bankdag i måneden (betaling opkræves via PBS).

Udmeldelse skal foregå skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel fra d. 1. i måneden.