Busser

Der går offentlig bus fra Slagelse til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. Se køreplan – klik her 

Der udstedes buskort til offentlig bus til de elever, der er bosat i Slagelse by. 

Henvendelser vedr. buskort bedes rettet til skolens kontor på tlf.: 29 34 34 32 eller mail kontor@vestermosefriskole.dk 

Skolebus  

Til de elever der bor udenfor Slagelse bytilbydeskolebuskørsel til og fra Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. Skolebuskørslen varetages af skolens personale.  

Henvendelser vedr. skolebussen kan ske på tlf. 30576280

Ruter og tider: Bussen kører fra skolen kl. 07.00 for at samle elever op, der er tilmeldt skolebussen. Den er retur på skolen til morgensamling kl. 08.20. 

Mandag til torsdag er der mulighed for at køre med bussen hjem kl. 14.15 eller 15.20Fredag dog kun kl. 14.15.  

Ruten koordineres af skolens buschauffør på baggrund af de tilmeldte elevers bopæl. 

Priser: 325,- kr. pr. barn pr. måned for kørsel til og fra skolen. Hvis barnet kun benytter bussen den ene vej, er det halv pris. Der kan betales for 1 måned ad gangen. 

Bussen kører kun på skoledage – se ferieplan klik her