Tilsyn

Vestermose Natur- og Idrætsfribørnehave er underlagt de samme læreplaner, som gælder i de offentlige børnehaverTilsynspligten varetages således af Slagelse kommune, der årligt kommer på både anmeldt og uanmeldt besøg i VNI’s Børnehave. 

Sidste tilsyn var september 2022