Elevråd

På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole har vi et elevråd bestående af en repræsentant samt en suppleant i hver klasse fra 3.-9. klasse.

Ca. hver anden måned inkaldes elevrådets repræsentanter til et møde med den ansvarlige lærer. Her drøftes bl.a., hvilke ønsker eleverne i de forskellige klasser måtte have.

Elevrådet har bl.a. fået indført en frikvarters-legekasse, som eleverne kan låne bolde mv. fra.

Ligeledes arbejder vi i øjeblikket på at få en genbrugs-byttebiks op at stå, hvor elevernes pæne og rene aflagte tøj, sko og tasker kan genbruges af andre elever på skolen.

Referater

Referat af elevrådsmøde 26.06.2024

Referat af elevrådsmøde 29.04.24

Referat af elevrådsmøde 19.03.24

Referat af elevrådsmøde 22.01.24

Referat af elevrådsmøde 23.11.23

Referat af elevrådsmøde 24.10.23

Referat af elevrådsmøde 18.09.23

Referat af elevrådsmøde 20.04.23

Referat af elevrådsmøde 02.03.23

Referat af elevrådsmøde 19.01.23

Referat af elevrådsmøde 03.11.22

Referat af elevrådsmøde 15.09.22