Forventninger til forældre

Vi forventer at I som forældre er aktivt engagerede i jeres barns skolegang; både i det daglige, med praktiske ting, lektietræning samt ved arrangementer. Dette for at give jeres barn bedst mulig udbytte af skoletiden, fagligt såvel som socialt.

Vi forventer:

  • Åben og ærlig dialog omkring jeres barn
  • Aktiv deltagelse i jeres barns faglige udvikling, f.eks. ved at læse for/med jeres barn dagligt; men også ved at skabe gode daglige rutiner hvor barnet støttes i at træne faglige discipliner
  • Lektielæsning med jeres barn
  • At du støtter op om skolens arrangementer
  • At du deltager i skolens arbejdsdage (min. 2 ud af 4 årlige dage)
  • At der spørges ind, hvis der er noget, man er i tvivl om
  • At alle børn har tøj med til årstiden og skiftetøj, da vi er ude hver dag og at I forældre løbende husker at følge op på udstyret.