Forventninger til forældre

Vi forventer, at I som forældre er aktivt engagerede i jeres barns skolegang; både i det daglige, med praktiske ting, lektietræning samt ved arrangementer. Dette for at give jeres barn bedst muligt udbytte af skoletiden, fagligt såvel som socialt.

Et godt skole/hjem-samarbejde forudsætter bl.a.:

  1. En åben og ærlig dialog omkring barnet – spørg hvis du er i tvivl om noget.
  2. En aktiv deltagelse i dit barns faglige udvikling, herunder lektielæsning.
  3. At du støtter op om skolens arrangementer.
  4. At du sørger for, at barnet har de fornødne redskaber herunder PC fra 6. klasse.
  5. At dit barn har tøj med til årstiden samt skiftetøj, da vi er ude hver dag.